Duurzame energie

De verzamelnaam voor energie dat geproduceerd word uit duurzame energie bronnen is duurzame energie. Met duurzame energie word bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, biomassa , en water energie bedoeld. Deze bronnen zijn onuitputtelijk en veroorzaken weinig tot geen CO2 uitstoot en zijn niet belastend voor ons milieu. Nederland moet volgens het opgestelde Energieakkoord in 2020 voor tenminste 14% zijn energie uit duurzame bronnen halen.

Veel energieleveranciers bieden groene stroom aan vooral in de vorm van zonne en windenergie. Er bestaan tegenwoordig ook mogelijkheden om zelf duurzame energie te produceren, je kan zonnepanelen plaatsen op je dak en de zonne-energie die daaruit komt zelf gebruiken en het teveel terugleveren aan de energieleverancier. Het participeren aan een energiecollectief waar men bijvoorbeeld gezamenlijk een windmolen heeft aangeschaft en de windenergie daarvan gebruiken. Er zijn medio mogelijkheden dus om duurzaam een steentje aan het milieu bij te dragen.