Leegstandstarief

Het leegstandstarief wordt gehanteerd wanneer u een woning bezit of huurt waar u niet aanwezig bent en dus geen gebruik maakt van de energie en gaslevering. U kunt in dit geval een aanvraag doen bij uw energieleverancier voor het leegstandstarief. In geval van het leegstandstarief hoeft u geen voorschotnota te betalen aan uw energieleverancier.

Leegstandstarief is verplicht ook bij niet bewonen van huis

Wel moet u de andere vaste kosten voldoen en dat valt onder het leegstandstarief. U kunt uw gas en energiemeter aanmelden voor het leegstandstarief en dient dit ook tijdig te doen omdat u anders het risico loopt om afgesloten te worden. Het leegstandstarief is niet vastgelegd dus dit kan per energieleverancier verschillen. Over het algemeen liggen de prijzen voor de leegstandstarieven rond de €18 per meter dus voor beide meters komt dit neer op €36.

Bel uw energieleverancier en vraag naar deze tarieven.