Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u afsluiten wanneer u ondernemer of zzp’er bent. De wet verstrekt namelijk geen uitkeringen aan ondernemers en zzp’ers. Men kan wel in aanmerking komen voor bijstand maar wanneer u een koopwoning en vermogen heeft dan zult u deze eerst moeten ”opeten” eer u daar in aanmerking voor komt. U wilt natuurlijk zekerheid voor u en uw gezin en daar is deze AOV voor.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert dan ook uit bij ziekte of zelfs in het ergste geval invaliditeit. De AOV kort gezegd valt onder de schadeverzekeringen. Zo word er een doelgroep aangemerkt die in aanmerking komen voor de AOV en dat zijn:

  • Directeur-grootaandeelhouders
  • Vrije beroepsbeoefenaren
  • Meewerkende partners (echtgenoten)

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verviel in 2004

Tot aan 2004 bestond er de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen de WAZ. De WAZ werd voor 2004 door de belastingdienst geïnd via de belastingaanslag. Het ging toen om 8.8% van het belastbare inkomen van de ondernemer en werd er een maximum gehanteerd van het belastbare inkomen van €2196. De hoogte werd berekend in de mate waarin de ondernemers arbeidsongeschikt werd verklaard en de uitkeringsgrondslag. Het UWV keerde deze uitkeringen uit en doet dit nog steeds aan ondernemers die nog onder de WAZ vallen.

Zelf AOV afsluiten bij particuliere verzekeraars

Na 2004 moesten ondernemers zich wenden tot de verzekeraars voor het afsluiten van de AOV. Ook hier word net als zorgverzekeraars doen gekeken naar de gezondheid van de ondernemer, wanneer het gezondheidsrisico te groot word geacht dan kan de verzekeraar de AOV weigeren. De tegenwoordige AOV’s keren niet meer dan 80% van het laatst verdiende loon uit. De AOV kan worden afgesloten tot de 65 jarige leeftijd en na die tijd eindigt de AOV dan ook.

De verzekeraar zal ook criteria’s hanteren bij het uitkeren van de AOV, want er word gekeken naar gangbare arbeid en word er niet gekeken in welk beroep u werkzaam was, en uw opleidingsniveau. U dient dan gangbare arbeid te accepteren wat u nog wel kunt doen. De eigenrisicoperiode bij het aangaan van een AOV bedraagt meestal 1 maand.

Premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen hoog zijn

De premie voor een AOV is afhankelijk van uw inkomen en beroep maar over het algemeen zijn de premie’s voor een AOV vrij hoog, het kan hierbij gaan om bedragen vanaf €100 per maand oplopend naar meer. Zo kan er ook gekozen worden om uw pensioen aan te vullen, zodat u een aanvulling krijgt na uw 65e. Belangrijk om te vermelden is wel omdat de premie zo hoog is dat u de kosten voor de AOV wel fiscaal kunt aftrekken afhankelijk van uw inkomen. Dus wanneer u een premie betaalt van €250 per maand krijgt u daar 42% weer van terug van de belastingdienst. Wel is het zo dat u inkomstenbelasting dient te betalen over uw AOV uitkering.

AOV is in principe onopzegbaar!

Een arbeidsongeschiktsheidsverzekering mag in bepaalde gevallen opgezegd worden, dus is in principe onopzegbaar. Bij wanbetaling van de premie, wijzigen van beroep en nieuwe beroep te risicovol voor de verzekeraar, de verzekerde vestigt zich in het buitenland, faillissement, overlijden of niet nakomen van mededelingsplicht.

Een AOV is niet verplicht en een zelfstandige kan nog altijd een beroep doen op de Wet werk en bijstand. Degenen die niet een AOV afsluiten kiezen er in de meeste gevallen voor om zelf te sparen. Besluit u wel een AOV af te sluiten? Dan ook hier geldt weer: goed vergelijken van de beschikbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen want de verschillen zijn enorm per verzekeraar.