Inkomensafhankelijke premie

Naast de premie voor uw basisverzekering aan de zorgverzekeraar dient u ook een inkomensafhankelijk premie te betalen. De inkomensafhankelijke premie word aan de hoogte van uw inkomen vastgesteld en uw werkgever draagt deze weer af.