Medische selectie

Een medische selectie kan uitgevoerd worden door de Zorgverzekeraar wanneer een nieuwe verzekerde zich aanmeld. De medische selectie is om de gezondheid van de verzekerde te bepalen. De selectie komt voor bij aanvullende verzekeringen en aanvullende tandheelkundige verzekeringen. Wanneer een zorgverzekeraar bij aanmelding een bepaalde medisch risico opmerkt dan mogen zij u op bepaalde gronden weigeren daarvoor.

Medische selectie bij basisverzekering

Bij de basisverzekering mag dit overigens niet! daar is de zorgverzekeraar gebonden aan regels en moeten ze een verzekerde aannemen.