No Claim

Waar we nu zelf een bijdrage in de kosten moeten betalen in de vorm van het eigen risico hadden we vroeger recht op No Claim. Deze No claim werd uitbetaald wanneer een verzekerde minder aan €255 per jaar aan zorgkosten nodig hadden gehad.

No Claim verrekenen

Veel mensen kregen daardoor aan het einde van het jaar het verrekende bedrag aan No claim gestort op hun bankrekening van de zorgverzekeraar. De No claim regeling verviel in 2008.