NZA (Nederlandse Zorgautoriteit)

De Nederlandse Zorgautoriteit bewaakt en controleert zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zij kunnen ingrijpen wanneer zorgverzekeraars en aanbieders zich niet aan de regels houden. Zij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners van Nederland terug kunnen vallen op een goede basiszorg.

Tarieven Nederlandse Zorgautoriteit

De NZA stelt ook tarieven vast voor zorgbehandelingen en maken afspraken over de inhoudelijke behandeling, alswel de kwaliteit en de prijs. Verzekerden en patiënten kunnen bij de Autoriteit terecht voor vragen en wanneer zij een geschil met de zorgverzekeraar of zorgaanbieder hebben.