Persoonsgebonden Budget ( PGB )

Met een persoonsgebonden budget kan men door middel van een toegewezen persoonlijk budget (geldbedrag( maandelijks zijn eigen zorg inkopen, dit kan een individuele zorgverlener zijn, huishoudelijke hulp en/of een zorginstelling die u komt ondersteunen.

PGB Persoonsgebonden Budget aanvragen

Om een PGB aan te kunnen vragen dient u eerst een indicatie aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Het kan ook zo zijn dat u een pgb kunt krijgen vanuit de Gemeente het gaat hierbij om de regeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In dat geval stelt de gemeente de zorgvraag vast in de vorm van een indicatie.