SVB (Sociale Verzekerings Bank)

De Sociale Verzekeringsbank is het uitvoerende orgaan die de volksverzekeringen van Nederlanders uitkeert. Dit kan gaan om een kinderbijslag, AOW, Nabestaandenuitkering of het Persoonsgebonden budget. De SVB is belast met de taken van de uitbetalingen en zij moeten dit tijdig en correct doen.