WLZ Wet Langdurige Zorg

De Wet Langdurige Zorg is er voor mensen die zorg voor een lange tijd nodig hebben. Budgethouders PGB kunnen onder deze wet zorg krijgen dit kan gaan om permanent toezicht of 24 uurs zorg. Deze groep mensen kunnen gewoon thuis blijven wonen en kunnen zelf hun zorg regelen met het PGB.