WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning trad in op 1 januari 2007. De wet zorgt ervoor dat een bepaalde groep mensen zolang mogelijk mee kan doen aan de maatschappij en daar valt onder zelfstandig wonen, hulp in de huishouding bijvoorbeeld.

WMO voor adequate zorghulp

De WMO regelt ook hulp voor mensen die een rolstoel nodig hebben of wanneer er een aanpassing nodig is in de woning zoals een rolstoel lift. Zo worden activiteiten in de buurt of de wijk gestimuleerd. Vanuit de WMO kunnen mensen begeleiding krijgen en of naar een dagbesteding gaan. De gemeente zal gericht onderzoek doen van de persoonlijke situatie om de zorgvraag daarop in te stellen.